Politica de confidențialitate

Operatorul de date cu caracter personal

BEL ROM SAPTE S.R.L., cu sediul in București, Str. Căderea Bastiliei, nr. 33, Biroul nr. 6, Sectorul 1, Romania, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9153/2008, avand CUI 18908106, adresa de e-mail: gdpr@belromsapte.ro, număr de telefon: 0237234013, este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal care prelucrează datele in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si legislatia națională aplicabila. 

1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă.

Atunci când utilizați site-ul nostru sau când vizitați centrul nostru comercial Focsani Mall din Calea Moldovei nr. 32, 620157, Focșani, prelucram date cu caracter personal. Va rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile de mai jos pentru a înțelege în mod corect modul în care vom prelucra datele dumneavoastră personale pe care le împărtășiți cu noi.

2. Ce tipuri de date personale colectăm si in ce scop? Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

Categorii de date personale Scopul prelucrării Legalitatea prelucrării
Date de contact
Nume, adresă, date de contact (telefon, e-mail)
Pentru a da curs unor solicitări formulate de către persoana vizata.
In scopul realizării demersurilor premergătoare încheierii unui contract si/sau încheierea, executarea unui contract cu o entitate pe care o reprezentanți.
Articolul 6 alin. (1) c) din GDPR, respectiv îndeplinirea unor obligații legale ce revin operatorului.
Articolul 6 alin. (1) f) din GDPR, respectiv interes legitim.
Date colectate de cookies
Date de trafic, date de localizare, pagini pe care le vizitați, adresa IP, sistemul de operare și tipul browser- ului folosit
Îmbunătățirea performanței site-ului și a funcționalităților disponibile pe acesta, promovarea produselor și serviciilor noastre, îmbunătățirea serviciile și produselor noastre, reținerea preferințelor dumneavoastră. Articolul 6 alin 1 litera a) din GDPR: consimțământ.
Articolul 6 alin. (1) litera f) din GDPR, respectiv in interes legitim.

Pentru informații detaliate privind modul în care folosim cookies și despre cum puteți să dezactivați folosirea acestora va rugăm să consultați Politica de cookies.

3. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor?

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;

 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date;

 • dreptul portabilitatea datelor pe care ni le furnizați prin mijloace electronice;

 • dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dacă nu există un alt temei legal pentru păstrarea acestora;

 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;

 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri ce țin de situația dumneavoastră particulară; în cazul prelucrărilor în scopuri de marketing direct sau care au legătură cu acesta, vă puteți opune oricând fără a oferi o motivație;

 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;

 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

  În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră puteți folosi funcțiile corespunzătoare pe care vi le punem la dispoziție (de exemplu prin butonul de dezabonare în cadrul comunicărilor de marketing) sau puteți să ne contactați la adresa Calea Moldovei nr. 32, 620157, Focșani, email: gdpr@focsanimall.ro, telefon: 0237234013. Pentru a afla informații despre cum puteți dezactiva folosirea cookie-urilor, vă rugăm să consultați Politica de cookies .

  Înainte de vă furniza/corecta/șterge etc. datele, vă putem solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunea dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem autentifica solicitarea dumneavoastră și identifica toate datele relevante în legătură cu dumneavoastră.

4. Reținerea și ștergerea datelor

Datele dumneavoastră vor fi păstrate strict pentru perioada cât este necesar pentru a realiza scopurile descrise mai sus, dar nu mai mult de trei ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră, dacă nu există o obligație legală de păstrare a datelor pe o perioadă mai mare. Totuși, nu ne asumăm păstrarea tuturor datelor pentru întreaga perioadă menționată mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal mai devreme, dacă nu avem o obligație legală de păstrare.

5. Transferul datelor personale
BEL ROM SAPTE S.R.L nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care Centrul Comercial este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru sau când transmiterea este necesară pentru realizarea scopului în care sunt prelucrate datele (de exemplu către furnizori de servicii IT angajați de noi sau către alți furnizori de servicii de consultant juridica/contabila care prestează servicii pentru noi).
În toate cazurile descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

6. Cum securizăm datele dumneavoastră

BEL ROM SAPTE S.R.L. tratează în mod serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind protecția datelor cu caracter personal;

 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii datelor cu caracter personal;

 • efectuăm evaluări de impact asupra protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR;

 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;

 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

  Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucram în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

Copyrights © 2016 Focșani Mall. Proiect implementat de Point IT